NASZE PROJEKTY

Od lat Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera uczestniczy w różnego rodzaju programach rozwojowych aby móc podnosić jakość oferty edukacyjnej dla naszych uczniów.

Erasmus+

W roku 2018 nasz Zespół Szkół otrzymał wsparcie finansowe z programu Erasmus+ na realizację 4 mobilności osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego w profilach: technik ekonomista, technik logistyk, technik organizacji reklamy i technik obsługi turystycznej.

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.  Projekt przeznaczony był dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Nasza Wiedza – Naszą Szansą na Przyszłość

Głównym celem projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla uczniów Naszej Szkoły.Dzięki realizacji projektu mogliśmy zorganizować bezpłatnie uczniom naszej szkoły dodatkowe zajęcia z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także kursy oraz wycieczki.